KS

- Stortinget tar ansvar

Del

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomitéen i Stortinget ber regjeringen om å få behandle overføringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene som én samlet sak, slik KS har bedt om.

- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

- Det er svært gledelig at Stortinget tar ansvar for å følge opp regionreformen, og er enig med det et enstemmig landsstyre i KS vedtok for en uke siden, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I februar i år la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram forslag til omfattende overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Utvalget mente at dette var nødvendig både for å løse oppgavene på en mer effektiv måte, og for å øke interessen for og legitimiteten til fylkeskommunene som folkevalgte enheter.

- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle. Nettopp fordi samordningsgevinster er en så viktig del av ekspertutvalgets forslag, er det avgjørende at de vurderes samlet. Det ser det nå ut til at Stortinget vil be om, og det er vi svært fornøyd med, sier Helgesen.

I Kommuneproposisjonen, som regjeringen la fram 15. mai, ble det lagt opp til at hvert departement skulle vurdere forslag som berører deres ansvarsområde og sende dem over til Stortinget enkeltvis. KS har vært redd for at en slik behandlingsmåte skulle føre til at ekspertutvalgets overordnede vurderinger kom i bakgrunnen.

Flertallet i komitéen, Ap, SV, Sp og KrF, ber regjeringen komme med en sak om oppgaveoverføringer innen 15. oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
- Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som regionalt bindeledd mellom sentrale aktører. Oppgavene ekspertutvalget foreslår å overføre vil ytterligere styrke fylkeskommunenes rolle, mener styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom