LHL

- Politikerne må ta unge slagrammede på alvor

Del

Flere unge opplever å få hjerneslag, men det er sjelden at de får god nok oppfølging etter slaget, viser en studie ved Bærum sykehus. - Vi har visst lenge at tilbudet for de unge slagrammede er for dårlig og vi har også visst at det er store forskjeller i kommunene, så nå må ord avløses av handling, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

LHL Hjerneslag, som er en interesseorganisasjon for slagrammede og pårørende, mener at både samfunnet generelt og politikerne spesielt må ta utfordringen på hjerneslagområdet mer på alvor enn tidligere.

God rehabilitering er avgjørende for at slagrammede skal komme tilbake i et så normalt liv som mulig. Derfor er vi svært skuffet over at regjeringen har utsatt den lenge lovede opptrappingsplanen for rehabilitering til 2016. 

Mange som får et hjerneslag har behov for rehabilitering, og vil være avhengig av hjelp og støtte. Mange opplever lammelser og andre fysiske funksjonsnedsettelser, men like viktig er svekkelse av kognitive evner som hukommelse, resonering og evnen til å planlegge. Rehabiliteringen må ha en bredde i tilbudet og fange opp ikke kun de fysiske utfordringene, men også de kognitive vanskene som kan oppstå som følge av et hjerneslag. Kommunene, og dermed kommunepolitikerne, har ansvaret for store deler av disse tilbudene. I mange tilfeller er det kommunene som svikter når yngre slagrammede ikke får den hjelpen de har behov for etter et hjerneslag. LHL Hjerneslag og Skar utfordrer nå de nyvalgte ordførerne konkret.

- Med bakgrunn i den nye folkehelseloven krever vi at alle ordførere skaffer seg oversikt over omfanget av slagrammede i egen kommune og hvilket tilbud disse gis. I kommuner med for eksempel manglende tilbud av logopeder må dette tas inn i budsjettdiskusjonen for 2016, sier Skar.

Skar viser til at det er store forskjeller mellom kommunene i bruk av individuell plan, som skal bidra til å sikre at pasientene blant annet får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

- Her er det store forskjeller mellom kommunene, og det kan ikke være slik at ren og skjær flaks skal avgjøre om du har en kommune som fungerer godt eller dårlig på dette området, sier Skar, og krever bedre koordinering mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og helseforetakene, og bedre samhandling mellom de involverte i kommunene.

I forbindelse med revisjonen av nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved slag, mener Skar at man må se spesielt på hvordan man kan bedre informasjonen til slagrammede som er yrkesaktive og hvordan man kan få til et bedre samarbeid mellom NAV, arbeidsgivere og andre for at flest mulig unge skal komme tilbake i arbeidslivet.

For ytterligere kommentarer, kontakt generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, mobil 90506449

Om LHL

LHL
LHL
Storgata 33A
0184 Oslo

22 79 90 00http://www.lhl.no

Følg saker fra LHL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LHL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LHL

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom