Den norske kirke

- Nok et svakt kirkebudsjett

Del

- Kirkerådet presenterte allerede i desember 2016 tall for hva vi så som kritiske faktorer i statsbudsjettet for 2018. Hovedmålet har vært å sikre prestetjenesten i Den norske kirke. Nå vil flere menigheter bli rammet av at regjeringen presenterer nok et svakt kirkebudsjett, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Det er et hovedmål å sikre prestetjenesten i Den norske kirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Illustrasjonsfoto. (Foto: Knut Edvard Larsen)
Det er et hovedmål å sikre prestetjenesten i Den norske kirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Illustrasjonsfoto. (Foto: Knut Edvard Larsen)

Regjeringens forslag til rammetilskudd til Den norske kirke øker fra kr. 1 969 173 (saldert budsjett for 2017) til kr. 1 991 100,- for neste år. Det er en økning som ikke følger lønns- og prisvekst her i landet. Kirkerådets ledelse påpekte også i fjor at statsbudsjettet for 2017 medførte nedskjæringer.   
 
- Vi ser at mange bispedømmer sliter med å opprettholde prestetjenesten i menighetene. Staten benytter første anledning etter at arbeidsgiveransvaret for prestene ble overført til kirken ved årsskiftet, til ikke å legge inn normal årlig lønnsvekst. Som ansvarlig arbeidsgiver kunne ikke regjeringen ha gjort dette, men nå benytter man første anledning, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Rammetilskuddet til Den norske kirke skal dekke kirkens prestetjeneste og kirkens regionale og nasjonale organer.

Kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen mener den historiske omstillingen Den norske kirke nå står midt oppe i, ikke har fått god nok oppfølging i regjeringens budsjettforslag. Men han tror det er gode muligheter for at Stortinget sørger for å justere Kulturdepartementets kirkebudsjett.
 
Effektivisering
Budsjettproposisjonen peker på effektiviseringspotensialet i Den norske kirke. Jens-Petter Johnsen understreker at Den norske kirke er svært opptatt av enklere administrasjon:
 
- En samordning har allerede skjedd av en rekke administrative funksjoner i de elleve bispedømmerådene. Men regjeringen kan jo ikke vurdere hele rammetilskuddet til Den norske kirke ut fra forventet effektivisering. Det alt vesentlige går til prestetjenesten. Vi håper ikke departementet ser reduksjon i prestetjenesten som en effektivisering, sier Johnsen.
 
Han legger til at nye innsparings- og effektiviseringstiltak vil være avhengig av de rammene som legges når Stortinget om et par år vedtar en ny lov om tros- og livssynssamfunn.
 
Kvoteflyktninger
Regjeringen foreslår at tallet på kvoteflyktninger settes 1120. Dette skjer samtidig som antallet asylsøkere til landet er svært lavt.  Den norske kirke har sammen med en rekke organisasjoner fremmet forslag om et moderat bidrag fra Norge på minst 5000 kvoteflyktninger

- Regjeringens forslag fremstår for oss som pinlig i den flyktningsituasjon vi ser i verden i dag, sier generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Bilder

Det er et hovedmål å sikre prestetjenesten i Den norske kirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Illustrasjonsfoto. (Foto: Knut Edvard Larsen)
Det er et hovedmål å sikre prestetjenesten i Den norske kirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Illustrasjonsfoto. (Foto: Knut Edvard Larsen)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke