NHO

- Mot en konkurransedyktig selskapsskatt

Del

- Vi er positive til at regjeringen signaliserer en klar reduksjon i selskapsskatten, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. - Nå er det avgjørende at Stortinget samler seg om en helhetlig skattereform og en forpliktende plan for gjennomføring slik at skattesystemet blir forutsigbart for bedriftene. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser.

- Selskapsskatten er den skatten som er mest veksthemmende. Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Når investeringene i næringsvirksomhet reduseres, svekkes produktiviteten av arbeidskraften. Da mister vi arbeidsplasser. En reduksjon i selskapsskatten er derfor viktig for arbeidstakerne og sysselsettingen i Norge.

- NHO mener selskapsskatten bør reduseres ned til 20 prosent, på nivå med våre nordiske naboland. Skattebyrden i Norge bør flyttes fra selskapsoverskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst.

- Det er uheldig at den samlede skatten for på norsk eierskap fortsatt er for høy. Vi hadde blant annet forventet en større reduksjon i formuesskatten. En videre nedtrapping er viktig for å styrke privat, norsk eierskap og bør fortsette kommende år. NHO er positive til utredningen av hvordan skatt på arbeidende kapital kan fjernes. Det er bred enighet om at formuesskatten har skadelige sider, og vi bør derfor se på ulike løsninger for å redusere skadevirkningene for norske bedrifter.

- Vi er derimot kritiske til innstrammingen i rentebegrensningsreglen. Regelen rammer en lang rekke tilfeller hvor det åpenbart ikke er snakk om skattetilpasning, avslutter Skogen Lund.

Kontakter

Pressetelefon: 48022800

Lenker

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder.

Følg saker fra NHO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom