Caritas Norge

- Kritisk økning i antall sultende i verden

Del

Antall mennesker som sulter fortsetter å øke for tredje året på rad. Det viser en FN-rapport som ble lagt frem i Roma i dag. 821 millioner led av sult i 2017, eller hvert niende menneske i verden. Dette er helt uakseptabelt, mener Caritas.

- Sult er en alvorlig trussel for liv og helse. Spesielt for barn er konsekvensene brutale. Ufattelige 200 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader fordi de ikke får nok næring de første leveårene. Dette påvirker dem for livet. Mange får mangelsykdommer, de sliter på skolen, og de får ofte lavere inntekt som voksne enn barn som har fått nok mat, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

The State of Food Security and Nutrition in the World er en årlig rapport som blir gitt ut av fem FN-byråer i samarbeid. Rapporten inneholder oppdaterte tall på sult- og ernæringssituasjonen i verden, analyserer årsakene til sult og kommer med konkrete anbefalinger for hva som må gjøres for å bekjempe sult i verden. Årets rapport viser at antall mennesker som sulter i verden øker for tredje året på rad.

- Etter nesten to tiår med fremgang, er vi nå vitne til en negativ utvikling. En global dugnad for å stoppe sult, må til! Hvis ikke innsatsen for å bekjempe sult trappes kraftig opp, risikerer vi at vi ikke når bærekraftsmål nummer to om å utrydde sult innen 2030, påpeker Lid

Klimaendringer og ekstremvær som tørke og flom blir fremholdt som viktigste årsakene til den siste økningen i antall mennesker som sulter, i tillegg til konflikt og økonomisk nedgang. Klimavariasjoner og ekstremvær var ifølge FN hovedårsaken til sultkriser i 34 av 51 land i 2017.

- De fattigste rammes hardest av klimakrisen. Rundt 70 prosent av verdens fattige er selv småbønder. Fremover må vi oppskalere klimatilpasset jordbruk slik at produksjonen av næringsrik mat økes. Det krever en satsing på matsikkerhet, sier Lid.

Caritas er veldig positive til at den norske regjeringen den siste tiden har signalisert at de nå vil øke innsatsen for å bekjempe sult og feilernæring. I vår kom en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet i utviklingsland, og i høst skal en handlingsplan for bærekraftige matsystemer legges frem.

- Satsingen som nå gjøre er bra, men behovet er mye større. Vi må forebygge kriser vi vet kan komme, og samtidig sikre at pågående kriser ikke gjentar seg. Norske myndigheters signaler om økt satsing på matsikkerhet i det langsiktige utviklingsarbeidet og i den humanitære innsatsen, er viktig, men vi forventer å se en skikkelig økning i bevilgningene til nettopp matsikkerhet, når forslaget til statsbudsjett for 2019 legges fram. Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat, poengterer Lid.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Birgit Vartdal

Mobil: 918 57 946

E-post: birgit.vartdal@caritas.no

Om Caritas Norge

Caritas Norge
Caritas Norge
Storgata 38
0182 Oslo

+47 23 33 43 60http://www.caritas.no

Caritas Norge er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Bekjempelse av sult er hovedmålet for bistandsarbeidet til Caritas Norge. Gjennom satsing på klimarobust jordbruk og fiskeoppdrett hjelper Caritas Norge småbønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika som er rammet av klimaendringene. 86 prosent av familiene som deltar i matsikkerhetsprosjekter går fra ett til tre næringsrike måltider per dag.

Følg saker fra Caritas Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Caritas Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Caritas Norge

Statsbudsjettet 2019: Statsbudsjettet 2019: Savner større innsats mot sult når klimaendringene truer8.10.2018 11:51Pressemelding

Stortinget har bedt regjeringen om å styrke satsingen på matsikkerhet i bistanden. Regjeringen øker støtten til matsikkerhet og klimasmart landbruk med 60 millioner kroner i 2019. Caritas Norge mener støtten er beskjeden sett i forhold til behovene. Støtte til klimarobust jordbruk, kampen mot sult og feilernæring må gis topp prioritet, om ikke svekkes muligheten til å oppnå andre bærekraftmål innenfor Norges satsing på utdanning, helse og jobbskaping.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom