Forskerforbundet

- Godt nytt for de uten fast jobb

Del

I dag la et regjeringsnedsatt utvalg fram sine anbefalinger til ny tjenestemannslov. – Forslaget er godt nytt for alle de som er midlertidig ansatt i staten, og må følges opp av regjeringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Forskerforbundets kommentarer til Tjenestemannslovsutvalgets forslag

Tjenestemannsloven gjelder for ansatte i staten, og gir i dag en utvidet adgang til bruk av midlertidig ansettelse sammenlignet med arbeidslivet ellers. Utvalget foreslår å stramme inn denne muligheten.

- Endelig foreslås det noe som virkelig monner i kampen mot den unormalt høye bruken av midlertidighet i akademia. De mange tusen som har gått i årevis uten fast jobb fortjener at regjeringen følger rådet fra utvalget, sier Aaslestad.

Mange av særbestemmelsene som i dag åpner for bruk av midlertidige ansettelser, foreslås fjernet. I tillegg foreslår utvalget at den som er midlertidig ansatt skal få tilbud om fast jobb etter tre år, mot dagens regel om fire år.

Utvalget har også lagt fram forslag om å endre reglene for oppsigelse. Aaslestad mener forslagene ivaretar behovene de ansatte i staten har knyttet til faglig uavhengighet og mulighet for å kunne uttale seg fritt og forvalte oppgavene uavhengig av hvem som til en hver tid har regjeringsmakt.

- Forslaget fra utvalget er enstemmig, og får bred støtte. Jeg tror staten blir en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver dersom regjeringen gjennomfører forslagene, sier Aaslestad.

Kontakter

Om Forskerforbundet

Forskerforbundet
Forskerforbundet
Tullins gate 2
Oslo

21 02 34 00https://www.forskerforbundet.no

Forskerforbundet er med 21 500 medlemmer landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Vi organiserer kunnskapsarbeidere både i offentlig og privat sektor. Det naturlige valg for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap.

Følg saker fra Forskerforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskerforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskerforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom