Caritas Norge

- Fredsprisen 2018 bør sikre krisen i DR Kongo mer ressurser

Del

Krig og seksuell vold forårsaker humanitære krise i DR Kongo. Caritas ber nå om mer ressurser for å sikre nødhjelp til en hardt prøvet sivilbefolkning.

- Årets fredspris er en annerkjennelse av det viktige arbeidet legen Denis Mukwege gjør i DR Kongo. Her har voldtekt blitt brukt som våpen i krig i tiår, mens verden har lukket øynene. Situasjonen har gått fra vondt til verre, og det haster nå med økte ressurser for å unngå en humanitær katastrofe, sier leder for Caritasutenlandsarbeid, Marit Sørheim.  

DR Kongo er et stort land med svak infrastruktur, mange etniske grupper, utbredt korrupsjon og svak styring, kombinert med alvorlige helseproblemer.  

Det er i Øst-Kongo og sentrale Kongo den humanitære situasjonen er verst. Området er preget av dårlig infrastruktur og væpnede kamper som gjør livet utrygt for sivilbefolkningen. Volden de mange væpnede gruppene står bak gjør at folk ikke får nødvendig helsehjelp eller får dyrket jorda. Dette bidrar til å forverre en allerede vanskelig humanitær situasjon.  

-Konfliktene gjør at folk ikke har tilgang til rent vann, eller får dyrket jorden sin. Dette fører til underernæring og at folk sulter. Det er de mest sårbare som er hardest rammet, og et økende antall barn rammes av akutt feilernæring, sier Sørheim.  

De svakeste rammes 

Det er omtrent 13 millioner mennesker som trenger nødhjelp i DR Kongo. Det er en dobling i forhold til det som var tilfellet i fjor. 9.9 millioner mennesker lever uten fast tilgang på nok næringsrik mat, og over fire millioner er drevet fra hjemmene sine. Det er samtidig en utfordring at bistanden til DR Kongo falt med ti prosent mellom 2011 og 2016.  

Tilstede i de urolige områdene 

Caritas arbeider med langsiktige utviklingsprogrammer og akutt nødhjelp i DR Kongo. Vi er i områder der få andre organisasjoner kommer til, og blir i konfliktområdene, noe som skaper tillit blant befolkningen, og bidrar til større bærekraft i prosjektene.  

En av måtene Caritas jobber for å sikre tilgangen til nok og riktig mat for lokalbefolkningen er gjennom støtte til kjøkkenhager. Kjøkkenhagene, sammen med kunnskapen om hvordan man kan dyrke større avlinger på en bærekraftig måte, bidrar med næringsrik mat og økt trygghet sammenlignet med det å dyrke mat på åkere som ligger langt unna bebyggelsen. 

Kjøkkenhager sikrer trygg mattilgang   

- Vi kan si at kjøkkenhager er et slags beskyttelsestiltak for folk i de utrygge områdene. Gjennom å dyrke mat rett utenfor huset er de mer beskyttet mot vold og seksuelle overgrep, sier Sørheim.  

DR Kongo er et av de fattigste landene i verden, til tross for at landet er rikt på naturresurser. I desember er det valg. Mange frykter valget kan øke spenningen og utsette sivilbefolkningen for enda mer vold. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Caritas Norge

Caritas Norge
Caritas Norge
Storgata 38
0182 Oslo

+47 23 33 43 60http://www.caritas.no

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Følg saker fra Caritas Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Caritas Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Caritas Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom