Norsk Friluftsliv

- Budsjettet vil gi flere inaktive og sykemeldte

Del

Stortinget har bedt regjeringen om å trappe opp satsingen på folkehelse gjennom friluftsliv. I budsjettet svarer regjeringen med det motsatte. - Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Forslaget til statsbudsjett for 2018 vil gi flere inaktive og sykmeldte, tror Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam
FRYKTER KONSEKVENSENE: Forslaget til statsbudsjett for 2018 vil gi flere inaktive og sykmeldte, tror Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam

- Regjeringen foreslår i hovedsak ingen tillegg for friluftslivet i 2018. Dette er i realiteten en tilbakegang. Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke tar svekket helse, overvekt, lav yrkesdeltakelse og veksten i helseutgifter på alvor. Norge har et akutt behov for et nytt velferdsløft som gir folket helsen tilbake, men det ser man for få spor av i statsbudsjettet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Til tross for en rekke advarsler om at helsen svekkes i mange grupper, og antallet voksne nordmenn som lider av fedme og overvekt øker, velger ikke regjeringen å satse mer på friluftsliv og aktivitet i 2018.

Det er også kort tid siden Vista Analyse kom med en ny rapport som viser at helseutgiftene i Norge kan øke med over 42 milliarder årlig hvis man ikke tar folkehelseutfordringene på alvor.

Brukte 326 milliarder på helse
I 2016 var helseutgiftene i Norge på 326 milliarder kroner, eller over 62 000 per innbygger, ifølge SSB.

Lasse Heimdal mener den norske økonomien ikke vil tåle at helseutgiftene fortsetter å galoppere.

- En stadig mindre andel av befolkningen er yrkesaktive, og stadig flere vil få behov for helsetjenester. Det er ikke bærekraftig at vi må bruke en økende andel av statsbudsjettet til å reparere helse. Det vil måtte gå på bekostning av andre viktige områder, som skole og samferdsel. Den beste medisinen er å satse på forebygging og tiltak som gir mennesker helse, livsglede og evnen til å stå lenger i arbeidslivet, sier Heimdal.  

Gang på gang er det slått fast i forskningsrapporter at mer friluftsliv er blant de billigste tiltakene for å bedre folkehelsen. Friluftsliv er den fysiske aktiviteten som skiller minst på bosted, inntekt og utdanning. Dermed er det skuffende at regjeringen ikke legger opp til en opptrapping av friluftslivsarbeid, slik Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre, sier Heimdal.

Krav fra Stortinget
Stortinget ba om en handlingsplan for friluftsliv i fjor høst, etter at Friluftslivsmeldingen ble lagt frem våren 2016. Den var for lite forpliktende, mente et samlet storting.

- Vi hadde forventet en økning for friluftslivet, med tanke på at et samlet storting har krevd at regjeringen skal levere en handlingsplan for friluftslivet. Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

I følge statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag, ønsker regjeringen å bruke 52,5 millioner kroner på friluftslivsaktiviteter i 2018. Det er nøyaktig den samme summen som i 2017.

- Vi kommer ikke langt med ti kroner per innbygger. Hvem får bedre helse av det? Noe må gjøres, det må en satsing til, sier Heimdal. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FRYKTER KONSEKVENSENE: Forslaget til statsbudsjett for 2018 vil gi flere inaktive og sykmeldte, tror Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam
FRYKTER KONSEKVENSENE: Forslaget til statsbudsjett for 2018 vil gi flere inaktive og sykmeldte, tror Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom