Unio

    - Må tas på større alvor

Del

Norsk Sykepleierforbund mener flere viktige spørsmål står ubesvart etter dagens sykehustale av helseminister Bent Høie. — Mangelen på spesialsykepleiere må tas på større alvor, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

- Vi er selvsagt helt enige med helseministeren i målet om å få ned ventetiden ved sykehusene. Men en viktig årsak til lang ventetid på operasjoner er mangel på operasjons- og intensivsykepleiere. Vi har tidligere etterlyst en nasjonal kartlegging og plan for å utdanne spesialsykepleiere ved sykehusene, men den lar fortsatt vente på seg, sier Eli Gunhild By.

 Helseministeren viste til variasjon i liggetiden etter samme type operasjoner fra sykehus til sykehus. NSF er enige i at dette er viktig å ta tak i, men det er ikke gitt at kort liggetid alltid er det beste for pasienten.

- Liggetiden på sykehus har de siste årene blitt vesentlig kortere. Pasientene som skrives ut fra sykehusene er sykere enn før og trenger mer avansert behandling. Flere år etter reformen er innført er det gjort alt for lite for å avhjelpe mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunene. Her har helseministeren er stort ansvar for å sørge for at pasientene får en god behandling når de skrives ut fra sykehusene, sier Eli Gunhild By.

 Forbundslederen fant også mye positivt i talen.

- Vi er blant annet positiv til Regjeringens signaler om en fortsatt satsing på psykisk helse og rus, og økt fokus på å få ned bruken av unødig tvang i helsevesenet. Men mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere må tas på større alvor, oppsummerer By.

Kontaktperson: kommunikasjonssjef Arvid Libak i Sykepleierforbundet, 908 80 518

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom