• NTB info
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23 | Samferdselsdepartementet

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>