• NTB info
  • Business Wire
  • GlobeNewswire

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35 | Den norske kirke

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.
Grappa Musikkforlag AS

Nytt album fra Frode Barth med Henny Moan slippes fredag22.1.2019 11:16 | Grappa Musikkforlag AS

Fra den allsidige og lekne gitaristen Frode Barth og skuespillerlegenden Henny Moan kommer denne hyllesten til André Bjerkes dikt. Albumet Syngende jord består av Moans favorittdikt av Bjerke og Barths komposisjoner til disse. Moans karakteristiske og medrivende resitasjon i samspill med Barths sympatiserende og gjennomkomponerte musikk innbyr til tilbakelent, men engasjert lytting. Barths musikk strekker seg fra det enkle til det mer komplekse - der han bruker alle sine gitarer. Albumet gis ut i grevens tid, noen dager før det som ville ha vært André Bjerkes 101-årsdag, 25. januar. https://promo.theorchard.com/S6OSWCb8BnWqR1jiUFjc Vil du forhåndslytte på Syngende jord? Klikk her! Barths forhold til André Bjerke har vært en livslang påvirkning fra han var barn til voksen alder – gjennom hans moro-vers som var proppfulle av ordlek, bokstavrim, rare navn og humor. I voksen alder ble han bedre kjent med hans øvrige forfatterskap, gjendiktinger og ikke minst den musikalske lyrikken hans. H
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>