• NTB info
  • Business Wire
  • Nasdaq GlobeNewswire
Norges idrettsforbund

Presentasjon av rapport: Modeller for fremtidig organisering av norsk idrett18.9.2018 14:24 | Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund inviterer til presentasjon og fremleggelse av rapport med alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett og den videre prosessen for hvordan forslagene vil diskuteres og behandles i organisasjonen. Rapporten inneholder forslag til hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser kan frigjøres til mer idrettslig aktivitet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>