• NTB info
  • Business Wire
  • Nasdaq GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Lufttransport RW AS vinner kontrakt på drift av helikopterruten Værøy–Bodø19.6.2018 11:05 | Samferdselsdepartementet

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander og utfordrende topografi en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom denne tildelingen av ny kontrakt på helikopterruten Værøy-Bodø sikrer regjeringen et godt helikoptertilbud med en videreføring av dagens setekapasitet. Jeg er også glad for at vi i neste kontraktsperiode kan levere det samme rutetilbudet til en betydelig lavere kostnad for staten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Samferdselsdepartementet

Arbeidsgruppe foreslår rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte19.6.2018 09:15 | Samferdselsdepartementet

– Ulykkestallene på norske veier går heldigvis stadig nedover, men hvert menneskeliv som går tapt i trafikken er ett for mye. I arbeidet med å hindre flere trafikkulykker, er det viktig å forstå hvorfor ulykkene skjer. Det er i dag relativt få trafikkdrepte som blir obdusert, og antallet varierer mye rundt om i landet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslår nå rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Det synes jeg er interessant, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>