• NTB info
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Juganu

Juganu announces new platform to reshape Smart Cities market using Qualcomm Technologies chipsets25.4.2019 10:00:00 CEST | Juganu

Tel Aviv, April 24 2019 - Juganu announced today they are introducing a disruptive technology designed to reshape the Smart Cities and market. Juganu’s “Digital World” platform is an end-to-end solution that utilizes chipsets from Qualcomm Technologies, Inc. to combine smart lighting, advanced connectivity, and edge processing to solve the technology challenges facing municipalities in the 21 st century.
Agder Energi

Viktigere vannkraft med riktigere skatt25.4.2019 08:11:42 CEST | Agder Energi

Reaksjonene på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft viser at nordmenn flest ikke uten videre er villig til å gi slipp på mer uberørt natur, heller ikke når det skjer for å produsere strøm som skal bidra til lavere klimagassutslipp. Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraft gir færre naturinngrep enn vindkraft, men dagens skatteregime fremmer ikke slike tiltak; - vann skattes langt hardere enn vind.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>