• NTB info
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23 | Samferdselsdepartementet

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
MiRA-Senteret

Empowerment-frokost med minoritetskvinner18.2.2019 08:00:00 | MiRA-Senteret

H.M. Dronning Sonja vil være tilstede under arrangementet Fredag 8. mars - den internasjonale kvinnedagen Melahuset: 10.00 – 11.45 Mariboes gt. 8, 0183 Oslo 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er av stor betydning for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Mange opplever at både strukturelle barrierer og patriarkalske tradisjoner hindrer deres frihet. Kampen mot alle former for kvinneundertrykking har alltid vært sentralt for MiRA-Senteret, som fyller 30 år i år. Vi skal starte dagen med Empowerment-frokost for å sette fokus på utfordringer og for å styrke minoritetskvinnekamp. Arrangementet er i samarbeid med Melahuset. Program: Musikk ved Tseng Wei Ting Gratulerer med dagen/ Fakhra Salimi leder av MiRA-Senteret Likestillingsutfordringer for unge kvinner med minoritetsbakgrunn/ Samfunnsdebattant Nancy Herz Kvinnesolidaritet og fellesskap / Likestilling og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm Slampoesi av Sofia Estifanos Musikk ved Sibusisiwe Ncube Begrenset antall
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>