• NTB info
  • Business Wire
  • Nasdaq GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Havila og Hurtigruten får kontrakter på kystruten Bergen-Kirkenes23.3.2018 13:43 | Samferdselsdepartementet

- Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Nå fornyer vi kontraktene for kystruten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, og vi innstiller nå to aktører som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09 | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.
Mentor Medier

Åshild Mathisen fratrer som publisher i Vårt Land23.3.2018 12:12 | Mentor Medier

Styret i Vårt Land har besluttet å avslutte arbeidsforholdet med publisher i Vårt Land, Åshild Mathisen. Hun fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Avslutningen av arbeidsforholdet skyldes ulike syn på samarbeidsrelasjoner og styringsprinsipper. - Åshild Mathisen har i sine to år som redaktør bidratt sterkt til en omstilling av Vårt Land. Hun har vært en markant avisleder som har tydeliggjort avisens profil. Jeg vil understreke at den situasjonen som har oppstått ikke handler om den redaksjonelle profilen i Vårt Land, sier styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten. Alf Gjøsund vil bli konstituert som publisher i Vårt Land. Prosessen med å rekruttere ny leder starter så raskt som mulig. Kontaktperson: Konsernsjef Per Magne Tveiten, 913 75 952, Per.Magne.Tveiten@mentormedier.no
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>