• NTB info
  • Business Wire
  • Nasdaq GlobeNewswire
Samferdselsdepartementet

Fornying av førarkort for tungbil skal bli enklare15.12.2017 11:45 | Samferdselsdepartementet

– Regjeringa vil skape ein enklare kvardag for folk flest og fjerne unødvendige forbod og påbod. I dag er det krav om ny praktisk prøve dersom førarkort for lastebil og buss ikkje er fornya innan eitt år etter at det er gått ut. Det opplever mange som veldig strengt. Desse reglane kan vi forenkle, og ein helseattest bør vere tilstrekkeleg for å få fornya førerkortet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Samferdselsdepartementet

Ber Statens vegvesen vurdere billigare utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen15.12.2017 11:40 | Samferdselsdepartementet

- Det er viktig å bygge ut nye motorvegstrekningar for betre framkome og styrking av trafikktryggleiken. Samstundes er vi opptatt av å få mest mogleg veg for pengane. Innspel frå Statens vegvesen og Nye Veier AS tidligare i år viste at det er mogleg å redusere kostnadane med så mykje som 30 prosent i utbygginga av E6 Ringebu-Otta. No ber vi Statens vegvesen om å vurdere desse innspela og kome med ei tilråding om vidare framdrift, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>